Damen Shipyards en VCC BV werken aan innovatief project