Magneetventielen voor de stoomindustrie

Het werken met stoom in diverse stoominstallaties en -applicaties dient erg nauwkeurig te gebeuren. Zodra de overdruk niet afgevoerd kan worden ontstaat er een gevaarlijke situatie. De stoom stijgt naar ontzettend hoge temperaturen en er kan explosiegevaar ontstaan. De magneetventielen of magneetafsluiters zorgen voor een goede doorstroom van de stoom en dat de overmatige druk afgevoerd kan worden. Het moge duidelijk zijn dat de keuze voor de juiste magneetventiel of afsluiter van belang is om een optimale werking van de stoomapplicatie te realiseren en om de veiligheid te waarborgen.

 

Heeft u specifieke wensen of wilt u eens sparren over welke magneetventiel het beste compatibel is met uw stoomapplicatie? Neem dan contact op met VCC BV.

 

Op dit moment zijn er nog geen stoom magneetventielen toegevoegd op de website, maar VCC BV kan u weldegelijk adviseren in de juiste magneetventielen voor uw installatie. 

Leveranciers


Stoom magneetventielen