Regelkleppen voor perslucht en -gas toepassingen

Zoekt u een regelklep voor een perslucht en -gas toepassing? VCC BV heeft een hoogwaardig assortiment aan regelkleppen, welke aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Het is van belang om de juiste regelkleppen te selecteren voor uw installatie, zodat enerzijds de veiligheid van de omgeving geborgd blijft en anderzijds de installatie blijft functioneren. Het team van VCC BV vertelt u graag meer over welke regelklep het beste past binnen uw installatie. Heeft u specifieke wensen? Neem dan contact op, zodat we de perfecte regelklep voor u kunnen samenstellen.

 

Configuratie en onderhoud aan regelkleppen

Zorg ervoor dat uw regelkleppen correct geconfigureerd blijven. Dit kan namelijk afwijken zodra de procesomstandigheden wijzigen. Hierdoor kan de regelklep niet meer toereikend zijn of er kan erosie, cavitatie of een afwijkende Kv waarde opleveren. Dit kan leiden tot:

  • Onnauwkeurige regeling / instabiel proces
  • Storing en uitval
  • Energieverlies
  • Extra slijtage / onderhoud

VCC BV rekent de regelkleppen voor u door, maakt noodzakelijke aanpassingen en levert eventueel nieuwe regelkleppen. Hierin zijn het Conval rekenprogramma of de rekenprogramma’s van de fabrikant leidend. Wij optimaliseren het proces graag in samenwerking met onze opdrachtgever én sparren ook graag om de juiste regelkleppen te selecteren voor nieuwe projecten.

Leveranciers