Regelkleppen voor chemische processen? Zorg dat ze juist geconfigureerd zijn

Bent u op zoek naar een regelklep voor uw installatietoestel in de chemische branche? VCC BV heeft diverse hoogwaardige regelkleppen beschikbaar. Naast de selectie van de juiste regelklep is het van belang dat bestaande regelkleppen goed geconfigureerd zijn en blijven. In de praktijk blijkt dat binnen de industrie de configuratie van veel regelkleppen verouderd is. Zodra een proces wijzigt of wanneer er te veel veiligheidsmarge is ingerekend, kan er sprake zijn van een mismatch. Dit kan naast het feit dat een regelklep niet meer toereikend functioneert ook zorgen voor erosie, cavitatie en een te grote of kleine Kv waarde. Zodra er een verkeerde doorstroomhoeveelheid ontstaat kunnen er consequenties optreden.

  • Onnauwkeurige regeling / instabiel proces
  • Storing en uitval
  • Energieverlies
  • Extra slijtage / onderhoud

VCC BV rekent de regelkleppen voor u door, maakt noodzakelijke aanpassingen en levert eventueel nieuwe regelkleppen. Hierin zijn het Conval rekenprogramma of de rekenprogramma’s van de fabrikant leidend. Wij optimaliseren het proces graag in samenwerking met onze opdrachtgever én sparren ook graag om de juiste regelkleppen te selecteren voor nieuwe projecten.

Leveranciers