Marine magneetventielen

Magneetventielen of magneetafsluiters zorgen voor een tijdige afvoer van de overdruk in stoomketels. Een belangrijk onderdeel binnen de scheepvaart, aangezien de stoomketel de verschillende machines en systemen binnen de machinekamer aandrijft en laat werken. Downtime van deze machines dient voorkomen te worden en de veiligheid aan boord moet bewaakt worden. Brand en explosiegevaar in de machinekamer, dat op de loer ligt zodra de druk niet goed afgevoerd wordt, zou desastreuze gevolgen kunnen hebben. Vandaar dat het van belang is om de juiste magneetventielen voor de marine en maritieme sector te kiezen. Heeft u speciale wensen voor een magneetventiel binnen uw installatie? Neem dan contact op met het team van VCC BV, elk magneetventiel is namelijk volledig flexibel samen te stellen. Zo is er dus altijd een maatwerkoplossing mogelijk.

 

Op dit moment zijn er nog geen marine magneetventielen voor marine toegevoegd op de website, maar VCC BV kan u weldegelijk adviseren in de juiste magneetventielen voor uw installatie. 

Leveranciers


Marine magneetventielen