Appendages voor toepassingen in de stoomindustrie

De basis van stoom is sinds de opkomst van het stoomtijdperk rond 1735 altijd gelijk gebleven: water. De opwekking van stoom heeft echter een ontwikkeling doorgemaakt. Afhankelijk van de toepassing zijn er vele manieren om stoom te maken.

 

VCC BV heeft een selectie gemaakt van de meest bruikbare en kwalitatief sterke veiligheidskleppen en afsluiters. Door de flexibele engineering en de verschillende modellen kan de goedgekeurde veiligheidsklep altijd op maat gemaakt worden voor uw installatie en vereiste certificering. De veiligheidskleppen zijn toepasbaar in diverse applicaties en systemen, zoals:

  • Waterpijp ketel
  • Hogedruk ketel
  • HRSG type
  • Super kritische ketel
  • Ultra superkritische ketel
  • Sterilisatoren
  • Autoclaven
  • Industriële kookapparatuur
  • Generatoren

Het ontwerp en de bedrijfsvoering van deze systemen dient op een veilige, levensvatbare en technisch acceptabele manier plaats te vinden. Binnen deze systemen hebben we te maken met thermodynamische processen welke invloed hebben op het gebruik en de levensduur.

 

Een stoomketel onder hoge druk bevat een grote hoeveelheid energie. Om overdruk binnen een stoomketel te voorkomen worden veiligheidsventielen gebruikt. Hierdoor wordt de druk afgevoerd zodra deze boven de beoogde insteldruk komt. Om explosiegevaar te voorkomen dienen stoomketels periodiek gereviseerd en gekeurd te worden.

 

Flashing, Cavitatie, Erosie

Termen zoals flashing, cavitatie en erosie zullen u bekend zijn. Dit moet onder controle gehouden worden en VCC BV kan u hierin assisteren. Eén van onze producten welke hierin past is de (zero leakage) regelklep. Ook de veiligheidstoestellen, condenspotten en peilglastoestellen spelen een belangrijke rol bij het ketelbeheer en transport van stoom.

 

Zoek de appendage die bij uw toepassing past en houd uw systeem veilig. Heeft u een specifieke applicatie waar u een regel-, veiligheidsklep of afsluiter op maat voor nodig heeft? Het team van VCC BV gaat graag met u in overleg.

Leveranciers