Waarborg de veiligheid van een industriële installatie

Er zijn industriële installaties die opereren onder extreme omstandigheden. Daar wordt bijvoorbeeld productie gedraaid met (hoge) druk en onder extreem hoge of lage temperaturen. Of er zijn chemische of  gevaarlijke gassen, dampen of vloeistoffen die onveilige situaties kunnen veroorzaken. Veiligheidskleppen spelen een belangrijke rol om de veiligheid van de installatie en voor de omgeving te garanderen. Ron van de Weerd vertelt hier meer over.

 

“Als een installatie goed functioneert, dan heb je een veiligheidsklep niet nodig”, stelt Ron. “Deze treedt namelijk pas in werking zodra er een probleem ontstaat in de installatie. Dat gegeven maakt een veiligheidsklep een onderschatte component in een installatie. Er zijn natuurlijk veel goede operators die de installatie onder controle houden. Maar mocht er een situatie ontstaan wanneer er iets fout gaat of uit de hand loopt, dan moet je kunnen vertrouwen op een betrouwbaar veiligheidssysteem waar de veiligheidsklep een belangrijke rol in speelt. In feite werkt dat hetzelfde als bij een verzekering. Op het moment dat er dan toch iets mis gaat, dan hoop je dat je goed verzekerd bent. Als VCC zijnde, proberen we de markt goed te informeren zodat men de juiste veiligheidsklep voor hun installatie selecteert en deze op de goede manier onderhouden worden”.

 

Lekkage van een veiligheid

Een probleem dat in de praktijk voor kan komen is de lekkage van een veiligheid. Wanneer deze gaat lekken ontstaat er productie- en energie verlies. Mogelijk kan er een gevaarlijke situatie voor de omgeving ontstaan, bijvoorbeeld bij een chemische installatie waarbij chemische stoffen naar buiten komen. Ron: “Door uiteraard te werken met gecertificeerde veiligheidskleppen en deze veiligheden op de installatie af te stemmen, weet je dat je de juiste veiligheden hebt toegepast. Dan is het zaak dat deze tijdig te inspecteren, onderhouden en vervangen worden, om de kans op lekkages te minimaliseren”.

 

De verkeerde insteldruk

Een belangrijke instelling van een veiligheidsklep is dat deze met de juiste insteldruk geconfigureerd wordt. Dit betekent dat de veiligheid op het juiste punt open gaat. Wanneer de insteldruk verlopen is, kan het zijn dat de veiligheid te vroeg of te laat wordt aangesproken. Ron: “In de praktijk komt het regelmatig voor dat wanneer de veiligheidskleppen vervangen worden, de insteldruk afwijkt. Wees daar te allen tijde scherp op. Je wilt immers niet dat de veiligheid onnodig staat te blazen door een te lage insteldruk, of iets elders in de installatie kapot gaat door middel van een te hoge insteldruk.

 

VCC BV - HEROSE

 

Veiligheidskleppen die gaan kleven

Het kan voorkomen dat veiligheidskleppen gaan kleven. Hierdoor gaan ze niet meer open. Ron: “Vervolgens ontstaat er een druk in het systeem. Deze druk moet naar buiten en zal zich altijd bij de zwakste schakel in de installatie uiten. Denk aan pakkingen die eruit knallen of de meetapparatuur die het zal begeven. Je kunt je voorstellen dat wanneer een pakking eruit schiet op het moment dat iemand langs loopt, dat dit niet zonder gevaar is. Daarbij dien je het hele proces uit bedrijf te nemen zodra een pakking eruit knalt. Dat kan een halve tot driekwart dag duren. Een gedwongen stilstand van de installatie kost productie en dat wil je natuurlijk voorkomen”.

 

Corrosie van een veerveiligheid

De veer van de veerveiligheid kan onderhevig zijn aan slijtage. Wanneer de veer gaat roesten of weg corrodeert, dan ontstaat er materiaalafbreuk en kan de veer zijn werking niet goed doen.. Dit heeft potentieel onveilige situaties en productieverlies tot gevolg. Ron: “Het komt in de praktijk wel eens voor dat veren volledig gebroken zijn, waardoor deze hun werk niet meer kunnen doen. De oplossing om dit te voorkomen is door periodiek alle veiligheden te controleren en te onderhouden. Indien nodig worden de veiligheden vervangen en gereviseerd”.

 

Explosiegevaar!

Wanneer er met gevaarlijke stoffen, dampen en vloeistoffen gewerkt wordt kunnen er onveilige situaties ontstaan. Gebruikt men in de installatie een explosief mengsel, dan kan explosiegevaar op de loer liggen wanneer de veiligheidsklep zijn werk niet goed doet. Vaak zie je in dit type installaties sensoren (zie binnenkort op onze website)  die detecteren wanneer dergelijk gevaar dreigt te ontstaan”.

 

Zelfontbranding bij zuurstofveiligheden

Ron: “Bij een bepaalde snelheid, druk en temperatuur krijgt het zuurstof  de neiging tot   zelfontbranding. Daardoor ontstaat er een ontstekingsbron in de leidingen wat kan leiden tot metaalbrand. Het komt niet vaak  voor, maar is zeker iets om rekening mee te houden. Voorkom dat deze situatie ontstaan door de snelheid in de gaten te houden of neem speciale materialen”.

 

Safety Valve Management

Met meer dan 30 jaar ervaring in de appendagemarkt, weet VCC BV alles over veiligheidskleppen, regelkleppen, afsluiters en andere appendages. Ook hoe deze het beste toegepast kunnen worden. Ron: “In al die jaren hebben we vele scenario’s voorbij zien komen. Gezien de speciale omstandigheden en grote krachten die bij zulke installaties vrij komen en de mogelijk grote gevolgen, is het cruciaal om de juiste keuzes te maken. Ook al gaat het heel vaak goed, het is iets om alert op te blijven. Voorkom productieverlies en risicovolle situaties door je goed in te lezen. Weet welke veiligheidskleppen voor jouw installatie bestemd zijn en zorg voor een goed onderhoudsprogramma. Het team van VCC adviseert je hier graag over”.