Hoe selecteer je de juiste appendage voor een systeem?

 

Een appendage is een belangrijk onderdeel van een installatie waarmee je het proces regelt en controleert en de veiligheid waarborgt. Op deze manier blijft de installatie in productie en worden onveilige situaties voor de omgeving voorkomen. Elke industrie en proces heeft zijn eigen kenmerk en hetzelfde geldt voor een installatie en haar toepassing. Er zijn veel zaken waar je rekening mee moet houden én er staat veel op het spel. In dit artikel leggen we uit hoe je een goede keuze maakt.

 

 

 

Elke branche heeft haar eigen kenmerken

Ron van de Weerd, directeur VCC BV en A.S.E. Repair BV, legt uit: “In de markt zijn vele appendages welke in de loop van de tijd een evolutie gemaakt hebben naar de toepassingen en ideeën van de engineers. Voor elke branche zijn er j specifieke appendages beschikbaar die optimaal presteren onder de geldende omstandigheden en welke voldoen aan de kwaliteit- en veiligheidseisen.

In de cryogene branche wordt bijvoorbeeld gewerkt met koude stoffen zoals stikstof (tot -196°C), waterstof (tot -253°C), helium (-268,8°C) en LNG (-162°C). Terwijl in de stoomindustrie juist met hele hoge temperaturen gewerkt wordt, wat weer andere eisen met zich meebrengt. Binnen de medische-, farmaceutische- en voedingsindustrie gelden bijvoorbeeld strenge kwaliteitseisen rondom de gevaarlijke stoffen en decontaminatie waarmee gewerkt wordt”.

 

 

De juiste appendage in een nieuwe installatie

Zodra er sprake is van een nieuw project is het raadzaam om in de ontwerpfase goed na te denken over het soort appendage, het aantal, de plaats en dat er eenvoudig, veilig mee gewerkt kan worden. Ron: “Breng vooraf duidelijk in kaart aan welke eisen een appendage moet voldoen, hierdoor kunt u de juiste keuze maken in het type appendage. Let er daarbij ook op om in het ontwerp genoeg ruimte in te bouwen voor de appendages. Het bedieningspersoneel en service monteurs moeten er met name tijdens de controle en onderhoud ook goed bij kunnen”.

 

 

Hoe kies je de juiste appendage voor een installatie?

VCC BV heeft acht branches of industrietypen gedefinieerd met ieder zijn eigen specificaties. Elke appendage heeft immers eigen kenmerken, mogelijkheden, kwaliteiten en unieke toepassingsgebieden. We spreken op product niveau over:

 

VeiligheidskleppenProductcategorie Industrie Veiligheden - VCC BV

Een veiligheidsklep heeft als doel om de druk in het proces te bewaken tegen overdruk. De hoog lichtende veiligheid wordt hiervoor het meeste gebruikt. Daarnaast kan dit type klep ook gebruikt worden om de druk te controleren en als overstortventiel. Proportionele veiligheidskleppen bijvoorbeeld reguleren zelf de maximaal toelaatbare druk en wanneer de grens van de insteldruk overschreden wordt, laat de veiligheid het medium/de overdruk ontsnappen en sluit de klep weer uit zichzelf. Belangrijke waardes bij het selecteren van een veiligheid zijn de insteldruk en capaciteit van de veiligheid.

 

 

 

 

 

Industrie Klepafsluiters Schuifafsluiters - VCC BVKlep- en schuifafsluiter

De klepafsluiter of schuifafsluiter wordt ingezet voor onder andere stoom, heet water en thermische olie. Een klepafsluiter biedt een volledige afdichting van het medium, waarbij het openen en dichten van de afsluiter middels een afstandsbediening, aandrijving of handmatige handeling uitgevoerd wordt. Belangrijk bij de keuze van een klep of schuifafsluiter bijvoorbeeld, is helder te krijgen hoeveel er door moet, hoe de afdichting plaats dient te vinden en/of welke stromingsweerstand van de vloeistoffen en gassen acceptabel is.

 

 

 

 

 

 

RegelkleppenProductcategorie Regelkleppen Industry - VCC BV

Met een regelklep kiest iemand voor een instrument dat een variabele restrictie vormt voor het medium dat door de leidingen stroomt. Regelkleppen zijn complex en komen voor in diverse soorten en uitvoeringen met verschillende binnenwerken en regelcurves. Ook de bediening kan variëren zoals handbediend, voorzien van aandrijving (bijvoorbeeld pneumatisch of elektrisch), zelfregelend of aangestuurd door middel van sensoren. Bij het selecteren van een regelklep is het van belang om helder voor ogen te hebben welk type klep met de KV waarde (de maximale doorstroming bij 1 bar en 20 graden Celsius van een klep) die het beste past bij de toepassing.De grootte van de regelklep is afhankelijk van de minimaal en maximaal gewenste stroming onder de betreffende omstandigheden. Hoe groter dat gebied, hoe groter de regelklep (en daarmee de KV waarde) wordt. De keuze van het binnenwerk van de regelklep is afhankelijk van de thermodynamica welke in de klep kan ontstaan.

 

 

 

 

KogelafsluitersProductcategorie Kogelkraan Industry - VCC BV

Een kogelafsluiter of kogelkraan is een 90 graden afsluiter welke relatief snel werkt en eenvoudig van een aandrijving is te voorzien. Het sluit leidingen af middels een kogel die om zijn as tussen twee afdichtingen draait. In installatie worden kogelkranen toegepast waarbij de installatie vraagt om een appendage tot DN 50 / 2”. Bij installaties tot en met DN 100 worden vaak kogelkranen en/of vlinderkleppen ingezet. In de praktijk worden er bij toepassingen boven de DN 100 veelal vlinderkleppen gebruikt. Een kenmerk van de kogelkraan is zijn lage stromingsweerstand en eenvoudige bediening.

 

 

 

 

 

 

VlinderkleppenProductcategorie Vlinderkleppen Industry - VCC BV

Een vlinderklep is met name interessant wanneer in het proces een grote eenvoudige afsluiter zonder volle doorlaat vereist is. Een vlinderklep is prijstechnisch gezien een interessant product vanwege het eenvoudige ontwerp en de lage productiekosten. Echter heeft een vlinderklep altijd een klepblad in het midden, waardoor een volle doorlaat van het medium niet mogelijk is. Is dit vereist, dan is een kogelkraan of kogelafsluiter een prima alternatief. Deze afsluiter heeft zijn specifieke kenmerken door de diverse voeringen en bekleding van het huis en klepblad.

 

 

 

 

Industrie Magneetventielen - VCC BVMagneetventielen

Een magneetventiel wordt vaak ingezet wanneer een kleine, eenvoudige afsluiter met een geautomatiseerde werking vereist of gewenst is. De toepassingsgebieden kunnen in het proces zelf zijn en in de aansturing van het proces zijn. Deze afsluiters zijn op afstand bedienbaar door een magneetspoel welke ervoor zorgt dat het medium wel of niet doorgelaten wordt. 2/2 3/2 en 5/2 weg uitvoering zijn leverbaar.

 

 

 

 

 

 

 

Drukregelaars en reduceertoestellenIndustrie Drukregelaars - VCC BV

In feite is een drukregelaar een regelklep waarmee de voor- of nadruk van het doorstromend medium, meestal een gas, geregeld wordt. Een reduceertoestel is een specifieke vorm van een drukregelaar, waar de uitstroomdruk al dan niet variabel met de hand in te stellen is. Het is de functie van een drukregelaar om de vast ingestelde voor- of nadruk constant te houden. Dit ondanks de omstandigheden zoals drukafname en temperatuurverschillen. Bij de keuze van een type drukregelaar is het van belang om duidelijk te weten wat voor soort medium er doorheen loopt, hoe hoog de druk mag worden, welke temperaturen gelden en welke capaciteit daaraan vast hangt.

 

 

 

 

Het belangrijkste gegeven om tot de juiste keuze te komen is de leveranciers en het assortiment van producten te kennen én dat je helder voor ogen hebt waar de installatie bij gebaat is. Op basis daarvan geeft het team van VCC BV je gericht advies om tot de juiste appendage te komen. In veel gevallen is het mogelijk om een appendage ook volledig op maat te maken of aan te passen. Dit dankzij onze speciale aanpak en onuitputtende mogelijkheden en mede namens ons zusterbedrijf A.S.E. Repair BV, “de flexibele engineering van appendages. Ron: “Met meer dan 30 jaar kennis en ervaring in appendages weten wij altijd de juiste appendage te kiezen voor elke installatie”.

 

 

Lees meer over Safety Valve Management