De introductie van specifieke en universele Revoseal pakkingen voor flensen en vlakke afdichtingen

Revoseal 2 - VCC BV - Blog1VCC BV introduceerde als eerste in Nederland deze specifieke pakkingen voor flensen en vlakke afdichtingen. In dit artikel vertelt Ron van de Weerd, eigenaar van VCC BV en A.S.E. Repair BV, meer over deze afdichtingen van Revoseal. 

 

Ron: “Flensen en vlakke afdichtingen zijn verbindingen van twee platte metalen oppervlakken op elkaar, die door middel van bouten verbonden worden. Flensen worden toegepast als verbindingsstuk tussen pijpleiding en een apparaat. Afdichtingsvlakken komen ook voor in deksels, eindstukken etc. om vaten, reactoren en overige apparatuur dicht te houden en te verbinden met pijpleidingen. Het voordeel van flensverbindingen zit hem in het feit dat wanneer de bouten losgemaakt zijn, het deel tussen de flensen in één keer uit de leiding geschoven kan worden. Bij een schroefdraad en lasverbinding is montage en demontage veel lastiger”.

 

Aangezien metaal op metaal doorgaans geen goede afdichting geeft, is daar een extra afdichting nodig. De keus voor de soort pakking is afhankelijk van:  

 • het medium er door de leidingen stroomt,
 • de temperatuur
 • het medium
 • en de druk.

 

Van conventionele standaard asbest pakking naar ruim assortiment.

In het verleden was er in de industrie slechts één type pakking en die werkte goed onder de diverse omstandigheden. Ron: “De zogenoemde asbest pakking is uit de markt genomen en er is geen materiaal meer gevonden dat zo breed toepasbaar is als asbest. Dit heeft ertoe geleid dat er talloze specifieke afdichtingen zijn ontwikkeld. Een ieder geschikt voor een bepaald gebruik. Zo is afdichtingstechniek een specialisatie geworden.
Een pakking komt aan de ene kant in contact met het medium dat door de leiding stroomt en aan de andere kant met de buitenlucht. Ze hebben beiden hun invloed op de afdichtingen en zijn bepalend voor de afdichting en levensduur van de pakking”.

 

Specifieke opleiding voor flensmonteurs

Revoseal - VCC BV - AfdichtingRon: “De montage van de flensen komt erg nauw. Het is vakwerk: de juiste pakking, een goede montage en accuraat gebruik zijn van groot belang. Wanneer dit fout gaat, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Inmiddels is er een speciale opleiding tot flensmonteur zodat deze op de juiste manier gemonteerd worden en er op deze manier een goede afdichting ontstaat. Situaties die kunnen ontstaan:

 • De pakking kan door de hoge druk tussen de lenzen uitgeblazen worden. Ik heb dat ooit bij een stoomketel gezien. De stoom werd onder hoge druk de ketel uitgeblazen. Ik zie nog steeds voor mij hoe de wand, 3 meter verderop door de stoom beschadigd raakte. Gelukkig stond er niemand in de buurt!
 • Stikstofgas is een zwaar gas. Wanneer er een lek is, dan ontstaat er een ophoping van stikstof vanaf de grond. Tegen de tijd dat werknemers zich wat duf gaan voelen, het benauwd krijgen en wat hoofdpijn hebben, dan is het al te laat. Als ze neervallen, dan komen ze in die dikke laag stikstof terecht en kunnen ze geen zuurstof meer inademen.
 • Als brandbare gassen gaan lekken, ontstaat er een mix van gas en zuurstof in de ruimte. Wanneer daar een ontsteking bijkomt, dan ontstaat er een explosie.
 • Waterstof is het dunste gas wat er is en het is reukloos. Het heeft geen zin om dit gas te parfumeren, omdat de dunne waterstof al bij een zeer klein lek kan ontsnappen. Het parfum blijft echter achter in de leidingen, omdat dat zwaarder en dikker is. Waterstof is enorm explosief en kan in een afgesloten ruimte verstikking veroorzaken”.

 

Revoseal - 3 VCC BV

 

Verlaag de kans op lekkage met de universele pakkingen van Revoseal

“Doordat er steeds meer verschillende specifieke pakkingen kwamen, nam de kans op lekken en ongelukken steeds verder toe”, vertelt Ron. “Daarom is de universele pakking ontwikkeld. Deze bestaat uit een afdichtingsmateriaal en een profielplaat. Als deze pakking tussen twee flensen geklemd wordt, dan wordt in eerste instantie direct het metaal op metaal geklemd. Wanneer de flens verder aangedraaid wordt, dan treedt de zachte afdichting in werking. Deze zorgt ervoor dat de verbinding daadwerkelijk afgedicht wordt. Door het metalen profiel kunnen het medium in de buis en de buitenlucht niet in contact komen met het afdichtende materiaal”.

 

De voordelen van universele pakkingen

 • Deze pakkingen zijn voor vrijwel alle toepassingen geschikt
 • Er is een soort, de vario, die in diverse drukklassen toegepast kan worden. Hierdoor hoeven er minder soorten pakkingen op voorraad gehouden worden. Dit leidt tot een kostenbesparing.
 • Met deze “vario” uitvoering is verkeerde montage tussen flensen vrijwel uitgesloten.
 • Het risico op problemen en gevaarlijke situaties wordt verkleind, doordat altijd de juiste pakking toegepast wordt.
 • De uitvoeringen hebben een lange levensduur en zijn kostenbesparend.
 • Deze pakking vereist een lagere afdichtkracht, waardoor inbouw tussen de flensen eenvoudiger is.
 • Montage geschied in 1X, bouten hoeven niet na enige tijd nagetrokken te worden.
 • Door lagere afdichtkracht kunnen laagwaardigere bouten toegepast worden.

 

Waarom de universele REVOSEAL pakking nog meer interessant is:

“Laatst waren wij bij een frisdrankfabriek. Zij hadden het probleem dat de smaak van de frisdrank in de pakkingen ging zitten”, legt Ron uit. “Wanneer er op een productielijn van frisdrank gewisseld werd, dan werd de smaak van de andere frisdrank beïnvloed door de voorgaande frisdrank. Bij het wisselen van product moesten dus ook elke keer alle pakkingen verwisseld worden. Door het toepassen van de universele afdichting met een metalen afdichting aan de kant waar de frisdrank langs stroomt, is dit probleem opgelost. Bij frisdrank kun je het proeven, maar bij veel processen is in eerste instantie niets merkbaar als de substantie in de afdichting is getrokken”.

 

Meer informatie over de specifieke en universele afdichtingen van Revoseal? Het team van VCC BV adviseert je graag over de diverse producten en de juiste toepassing.  

 

Revoseal - VCC BV - Blog1