Waar moet een afsluiter aan voldoen bij gebruik van LNG?

Foto-lngVCC voorziet u graag van informatie om een goede beslissing te kunnen maken over welke afsluiter geschikt is bij het gebruik van LNG.
Een belangrijk aspect om op te letten is de veiligheid en toepasbaarheid van de afsluiter, in combinatie met de eigenschappen en het brand- of explosiegevaar bij LNG.

Om daar een goed antwoord op te krijgen, geef ik u eerst wat achtergronden:

Wat is LNG?

LNG (Liquified Natural Gas) is aardgas dat bij atmosferische druk door grote koelsystemen wordt afgekoeld en gecondenseerd tot een vloeibare toestand. Aardgas bestaat gewoonlijk tot 95 – 97% uit methaan. De rest is een combinatie van ethaan, propaan en andere zwaardere gassen.

 

Methaan, het hoofdbestanddeel van de LNG, bepaalt voornamelijk de fysische en chemische eigenschappen van het vloeibaar gemaakte gas. De LNG damp is niet giftig, niet-corrosief, kleurloos en reukloos.

Waaruit bestaat LNG?

LNG bestaat voornamelijk uit methaan en valt onder de broeikasgassen omdat het koolstofgehalte in de atmosfeer wordt verhoogd wanneer het vrijkomt.
Het gebruik van LNG vermindert de uitstoot van kooldioxide in de lucht met 20%, maar we hebben ook nog te maken met methaanslip van brandstofresten in motoren, die de emissie van methaan licht verhoogt. Methaan is een krachtig broeikasgas met meer dan 20% hoger effect dan kooldioxide.

 

Het belangrijkste milieuvoordeel is dat een gasmotor op LNG geen zwaveldioxide uitstoot, en minder dan 85% stikstofoxiden en 20%  minder stofdeeltjes uitblaast. Bovendien is LNG goedkoop en heeft het een hogere energiewaarde dan stookolie en MGO.

 

Het aardgas wordt op een temperatuur van ongeveer -162 ° C  gekoeld vervoerd en onder omgevingsdruk opgeslagen. Vanwege die extreem lage temperatuur moeten alle koppelingen en afsluiters aan de hoogste betrouwbaarheidseisen voldoen.

Wat gebeurt er wanneer aardgas vloeibaar gemaakt wordt in LNG?

Door aardgas in vloeibaar LNG te maken, vermindert het volume van het gas meer dan 600 keer. Opslag en transport zijn daarmee vele malen efficiënter en goedkoper. Gezien de lage dichtheid van LNG (ongeveer 0,41-0,5 kg / l), is het lichter dan water en zal het dus op het water drijven.

 

De fysische en chemische eigenschappen van LNG worden zichtbaar als de waterdamp door de koude temperatuur in een witte wolk in de atmosfeer condenseert. Aardgas is niet giftig, maar aardgas dat wordt verdampt uit LNG kan verstikking veroorzaken door gebrek aan zuurstof, wanneer de concentratie van het gas zich ontwikkelt in een niet geventileerde ruimte.

Hoe brandbaar is LNG?

LNG wordt beschouwd als een brandbare en explosieve vloeistof; dit zal echter alleen onder bepaalde en bekende omstandigheden plaatsvinden. In de lucht kan het brandbare mengsel worden ontstoken en branden (mengsel van zuurstof en methaan).

 

In de tabel zijn de onder- en bovengrens voor de ontvlambaarheid voor weergegeven. Het concentratiebereik van LNG damp in de lucht ligt ongeveer tussen de 5 en 15% (percentage van methaan in het mengsel) bij een temperatuur van 25 °C.

 

Wanneer de dampconcentratie boven het vlampunt (het gele gebied), komt, is er te weinig zuurstof aanwezig om te branden. Wanneer deze onder de ondergrens (groen) komt, is er te weinig methaan, waardoor het mengsel ‘te arm’ is om te branden.

 

Het mengsel zal in GEEN geval beginnen te branden:

• in goed geventileerde ruimten (de LNG zal zich bij een kleine lekkage in de lucht verspreiden onder de ondergrens), of

• in een gesloten tank waarin de LNG wordt opgeslagen bij een concentratie dichtbij 100% onder de atmosferische druk.

 

 

Om die reden is het van belang om voor een betrouwbare afsluiter te kiezen met de hoogste afdichtkwaliteit.
Fire-Safe Afsluiters van Herose

 

Vanwege de populariteit van LNG is er met name vanuit de olie- en gasindustrie een vraag ontstaan naar Fire-Safe afsluiters. De afsluiters van onze producent Herose voldoen helemaal aan de nieuwste eisen van de industrie en kunnen de meest extreme omstandigheden aan.

 

Herose afsluiters zijn volledig ‘Fire-Safe’ getest volgens ISO 10497: 2004 normen.

Uit veiligheidsoverwegingen is een Fire-Safe afsluiter een zeer betrouwbare oplossing bij brandgevaarlijke stoffen als LNG.

 

In mijn volgende tip ga ik in op de verschillen tussen de schuifafsluiter, de kogelkraan en de klepafsluiter; wat momenteel de gangbare afsluiters zijn bij toepassingen met LNG.

 

Van elke type zullen de voor- en nadelen worden belicht.

 

 

PDF