Vraag en antwoord: ratelende terugslagklep

Een klant stuurde ons afgelopen maand onderstaande video toe. Hierop ziet en hoort u een terugslagklep ratelen. U hoort korte, harde geluiden die vergelijkbaar zijn met afgaan van een mitrailleur. Een onbekend, maar uiterst interessant vraagstuk. Het was voor alle partijen in ieder geval duidelijk dat de terugslagklep niet naar behoren functioneerde. Een klant stuurde ons afgelopen maand onderstaande video toe. Hierop ziet en hoort u een terugslagklep ratelen. U hoort korte, harde geluiden die vergelijkbaar zijn met afgaan van een mitrailleur. Een onbekend, maar uiterst interessant vraagstuk. Het was voor alle partijen in ieder geval duidelijk dat de terugslagklep niet naar behoren functioneerde.

 

De thermodynamica in dit type is bijzonder, omdat men hier te maken heeft met verschillende drukverschillen en snelheden. Daar komt nog bij dat er in deze situatie sprake is van twee veerbelaste terugslagkleppen achter elkaar die elkaar beïnvloeden. Dit kan positief, maar ook negatief werken.

 

Flashing is een dilemma dat ontstaat wanneer er dampbellen als mixed flow met de vloeistofstroom worden meegevoerd. Geen wenselijke situatie bij het vervoer van vloeistoffen. Cavitatie is het imploderen van dampbellen die ontstaan door het stromingsbeeld in de klep. Ook een vervelend probleem dat zich niet voor hoeft te doen. Hoe cavitatie voorkomen wordt, leest u hier. Zowel flashing als cavitatie hebben een negatieve invloed op de capaciteit, omdat de dampbellen (gas) meer volume innemen dan vloeistof.

 

Het badkuipeffect houdt in dat de klep niet automatisch sluit bij een terugstroming. De reden hiervoor is dat er niet voldoende veerkracht is om de klep te sluiten. Dit is te vergelijken met een stop in uw badkuip. Wanneer u de badkuip leeg laat stromen maar de stop erboven blijft hangen, gaat deze dansen in de stroming van het water. Dit is vergelijkbaar met wat er binnen in de klep hieronder gebeurd. Dit kan overigens ook voor komen wanneer een regelklep met veersluitende membraanaandrijving te weinig veerkracht bevat.

 

In samenwerking met zusteronderneming ASE Repair hebben wij het volgende advies uitgebracht. Bij gebruik van bovenstaande constructie, waarin er dus twee terugslagkleppen worden gebruikt, zijn er drie mogelijkheden.

1. De eerste terugslagklep, aan de aanstroomzijde, moet een slag kleiner zijn;

2. De veerkracht van de tweede terugslagklep moet verhoogt worden;

3. De terugslagkleppen minimaal 6 keer de leidingdiameter uit elkaar plaatsen.

 

Door de verschillende grootte van de kleppen en het verschil in de sluitkracht, wordt een capaciteitsprobleem bij het gebruik van een twee fasen stroming beter onder controle gehouden. De terugslagkleppen behouden op deze manier hun oorspronkelijke functie en hebben een langere levensduur.