Welk type gasdetector is geschikt in welke situatie?

Gasdetector van Karf & Scoot VCCBV

Een gasdetector is een belangrijk instrument om snel ontvlambare, explosieve, verstikkende en giftige gassen te signaleren. Waar men werkt met deze gassen ligt gevaar op de loer. Je wil natuurlijk te allen tijde een veilige situatie creëren en borgen. Voor mensen in de omgeving én om geen productverlies te lijden. Voor elk type gas is er een type gasdetector geschikt. Het is dan ook belangrijk om te weten welk type geschikt en nodig is in welke situatie. In dit artikel geven we graag antwoord op deze vraag. 

 

Een gasdetector met een katalytische sensor
De gasdetector met een katalytische sensor  zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare detectie van brandbare gassen. Ze worden gebruikt wanneer een atmosfeer gecontroleerd of bewaakt moet worden op explosieve stoffen zoals methaan. Het voordeel van deze zogenaamde katalytische verbrandingssensoren is dat ze elk brandbaar gas meten. Het nadeel van dit type sensor is dat het zuurstof nodig heeft om te kunnen werken.

 

Een gasdetector met een infrarood sensor
De gasdetector met een infrarood sensor signaleert ontvlambare explosieve gassen met hoge gevoeligheid, door het meten van de absorptiehoeveelheid van infrarode stralen in verschillende gassen. De detector werkt volgens het meetprincipe van niet-dispersieve infrarood absorptie. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt om de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren te analyseren. Deze sensor heeft geen zuurstof nodig om te kunnen werken en kan zowel in een normale zuurstof atmosfeer als in inerte atmosfeer gebruikt worden.

 

Een gasdetector met elektrochemische sensoren
De gasdetector met een elektrochemische sensor signaleert gassen zoals koolmonoxide, kooldioxide, waterstofsulfide, ammoniak en zwaveldioxide. Deze sensor bestaat uit ten minste drie elektroden: Een werkelektrode, een tegenelektrode en een referentie-elektrode. Deze drie elektroden komen in de behuizing in contact met vloeibare elektrolyten. Bij dit meetprincipe bereikt gas de werkelektrode via een membraan. Het membraan is wel doorlaatbaar voor gas, maar niet voor de elektrolyten. Dit proces veroorzaakt een elektrochemische reactie. Geeft deze werkelektrode elektronen af, dan treedt oxidatie op of hij absorbeert elektronen, dan treedt reductie op. De elektronenstroom genereert elektrische stroom die evenredig is met de gasconcentratie en is meetbaar.

 

De juiste gasdetector in combinatie met de juiste kalibratie
Een gasdetector met de juiste sensoren zorgen voor een nauwkeurige en betrouwbare detectie van brandbare gassen, mits ze optimaal zijn ingesteld voor de desbetreffende meetopdracht. 

VCC BV is binnen de Benelux de officiële distributeur van drie typen gasdetectoren: katalytische, infrarood en elektrochemische sensoren. 

 

Kristof Daniëls, Salesmanager VCC BV, vertelt: “Veiligheid en een goede werking van een installatie zijn basiselementen van het werken in de cryogene techniek en procesindustrie. De gasdetectoren van Karf&Scoot detecteren met succes honderden soorten gassen. Dit komt vanwege de juiste combinatie van sensor en kalibratie. De drie detectoren zijn van topkwaliteit en voldoen aan de veiligheidseisen conform ATEX en CE”.

 

Bekijk hier de gasdetectoren

 

Wil je meer weten over welke type gasdetector het beste past bij jouw installatie en situatie? Het team van VCC BV legt je graag uit welke optie geschikt is. 

 

 

 

 

Gasdetector