Algemene voorwaarden

De goederen en diensten worden geleverd onder de laatste versie van de “Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN”

Metaalunievoorwaarden 2019 – Nederlands

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

General terms and Conditions Metaalunie 2019 – English

Published by Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, The Netherlands.

© Koninklijke Metaalunie