Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

 

Metaalunievoorwaarden 2014 – Nederlands

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

 

General terms and Conditions Metaalunie 2014 – English

Published by Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, The Netherlands.

© Koninklijke Metaalunie